Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. S'entén que un alumne es presenta a una convocatòria quan es presenta a l'examen final. En cada convocatòria, la qualificació s'obtindrà fent la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:
 
Primera convocatòria
 
Avaluació contínua (40%)
             Treballs de l'assignatura (15%)
 
              - Controls (25%)
 
Examen final sobre els continguts teòrics, pràctics i problemes (60%) (vegeu la nota 1)
 
Segona convocatòria
 
La qualificació global serà la major entre la nota de l'examen final i la mitjana amb els mateixos criteris que la primera convocatoría, és a dir:
 
Avaluació contínua (40%)
             Treballs de l'assignatura (15%)
 
              - Controls (25%)
 
Examen final sobre els continguts teòrics, pràctics i problemes (60%) (vegeu la nota 1)
 
Convocatòria extraordinària
 
La nota global és la de l'examen final
 
 
Nota 1: és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 4 punts sobre 10 en aquesta part. Si no es compleix aquest requisit i la qualificació global per mitjana és superior a 4,5 punts, en l'acta figurarà una qualificació de 4,5 punts sobre 10.