Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC05 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de circuits electrònics analògics senzills.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de l’electrònica que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CC05 - Ser capaç d’explicar les diferències entre les característiques de les distintes famílies lògiques i de relacionar-les entre si.

CC05 - Ser capaç d’explicar el principi físic dels semiconductors i el funcionament dels components electrònics analògics bàsics.

CC05 - Ser capaç d’explicar el funcionament dels components electrònics digitals bàsics.

CC05 - Ser capaç de descriure els circuits d’aplicació analògics més usuals.

CC05 - Ser capaç de calcular circuits electrònics analògics senzills i analitzar el seu comportament.