Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:
 
Lliçó magistral: S'utilitzarà aquesta metodologia per exposar els continguts teòrics sobre els principis i fonaments de materials aplicats a l'enginyeria. El professor utilitzarà presentacions multimèdia recolzades de desenvolupaments en pissarra.
 
Aprenentatge basat en problemes i aprenentatge cooperatiu: Els desenvolupaments teòrics es complementaran amb resolucions de problemes o resolucions de casos, on es treballarà en grups d'alumnat intentant aconseguir una participació activa en el desenvolupament de les sessions.
 
Treball de laboratori: en els ensenyaments pràctiques experimentals es reforçaran els continguts desenvolupats en les sessions de teoria i problemes. El treball de laboratori es desenvoluparà mitjançant l'aprenentatge cooperatiu, on l'alumnat ha d'elaborar una memòria de la pràctica realitzada, analitzar els resultats obtinguts i resoldre qüestions o problemes reals a partir dels conceptes treballats en la sessió.
 
Autoaprenentatge a través de l'Aula Virtual: A l'aula virtual es disposarà de documents i enllaços a vídeos, necessaris per superar els qüestionaris d'avaluació contínua (qüestionaris de seguiment). Igualment, s'aportarà documentació relativa a les presentacions realitzades a les classes de teoria i a la realització de les sessions de laboratori, amb anotacions concretes dels procediments utilitzats en laboratori i fragments de vídeos. Aquest aprenentatge servirà per realitzar el qüestionari previ a les pràctiques de laboratori i com a material de suport per al desenvolupament de la memòria i qüestions de la pràctica.