Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA

1. Equilibri de sòlids rígids

1.1. Introducció
1.2. Diagrama de sòlid lliure
1.3. Equilibri en dues dimensions
1.4. Equilibri en tres dimensions

2. Anàlisi d'Estructures

2.1. Introducció. Tipus d'estructures
2.2. Anàlisi d'estructures articulades amb càrregues en els nusos
2.3. Anàlisi d'estructures articulades amb càrregues intermèdies en les barres. Anàlisi de màquines
2.4. Principi del Treball Virtual per l'anàlisi estàtica

3. Esforços interns en bigues i cables

3.1. Introducció. Forces internes en elements
3.2. Bigues
        a. Tipus de càrregues i suports en bigues
        b. Diagrames de solicitacions en bigues
        c. Relacions entre solicitacions
3.3. Cables
 
4. Fricció

4.1. Fricció seca
       a. Falques
4.2. Fricció en eixos i en discos
4.4. Fricció en bandes
4.3. Resistència a la rodadura

5. Cinemàtica de sòlids rígids

5.1. Introducció.
5.2. Moviment del sòlid rígid
        a. Translació
        b. Rotació al voltant d'un eix fix
5.3. Moviment pla general. Centre instantani de rotació
5.4. Moviment relatiu entre sòlids rígids
5.5. Moviment general

6. Cinètica de sòlids rígids

6.1. Moviment pla de sòlids rígids
        a. Quantitat de moviment angular d'un cos rígid
        b. Principi de d’*Alembert (mètode vectorial)
        c. Moviment pla restringit
6.2. Moviment 3D de sòlids rígids
        a. Quantitat de moviment angular d'un sòlid rígid en 3D
        b. Moviment general d'un sòlid rígid en 3D. Equacions de moviment d'Euler. Extensió del principi de D’Alembert
        c. Moviment 3D restringit
6.3. Principi del Treball Virtual i Principi de la Potència Virtuals per l’anàlisi dinàmica

 

LABORATORI

L1. Introducció a l'experimentació en enginyeria mecànica

L2. Introducció a la simulació en enginyeria mecànica

L3. Simulació estàtica del comportament d'estructures

L4. Comprovació experimental de l'efecte de la fricció

L5. Simulació dinàmica de l'operació de màquines