Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:

- Lliçó magistral: S'utilitzarà aquesta metodologia per exposar els continguts teòrics sobre els principis i fonaments de la mecànica aplicada a màquines i estructures. El professorat utilitzarà presentacions multimèdia recolzades amb desenvolupaments en pissarra.

- Resolució d'exercicis i problemes: Per tal de consolidar els continguts abordats en les lliçons magistrals s'estudiaran i resoldran problemes i exercicis en pissarra. Aquests problemes estaran basats en aplicacions de l'enginyeria.

- Aprenentatge basat en problemes: El professorat plantejarà una col·lecció de problemes sense resoldre, que l'estudiantat haurà de treballar de manera autònoma i que comptarà en tot moment amb l'assessorament del professorat durant les hores de tutoria personalitzada.

- Treball de laboratori i aprenentatge cooperatiu: Aquesta metodologia s'emprarà en els ensenyaments pràctiques de laboratori per aconseguir que l'alumnat visualitze i porte a la realitat les teories i mètodes desenvolupats en l'assignatura sota la supervisió del professorat.

- Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: S'incentivarà l'aprenentatge a través de l'Aula Virtual mitjançant diferents activitats que requereixen la comunicació entre professor i alumne a través de la connexió a la xarxa.