Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1)

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà ponderant les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:

Primera convocatòria

  • Avaluació contínua (30%)

o   Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%) (veure nota 2)

o   Qualificació de proves escrites de coneixements teoricopràctics realitzades durant el curs (20%). (Veure nota 2)

  • Examen (70%)

o   Examen final (70%) (veure nota 1): La prova es compon de dues parts diferenciades ("Estàtica de màquines i estructures" i "Dinàmica de màquines i estructures") que es realitzaran consecutivament en la convocatòria ordinària corresponent, separades per un descans.

Segona convocatòria

  • Avaluació contínua (30%)

o   Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%) (veure nota 2)

o   Qualificació de proves escrites de coneixements teoricopràctics realitzades durant el curs (20%). (Veure nota 2)

  • Examen (70%)

o   Examen final (70%) (veure notes 1 i 3): La prova es compon de dues parts diferenciades ( "Estàtica de màquines i estructures" i "Dinàmica de màquines i estructures") que es realitzaran consecutivament en la convocatòria ordinària corresponent, separades per un descans.

Convocatòria Extraordinària de Finalització d'Estudis

En el cas de la Convocatòria Extraordinària de Finalització d'Estudis l'examen final suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura (veure nota 1).

Nota 1: per superar l'assignatura és imprescindible obtenir una qualificació en cada part de l'examen final d'un 4 sobre 10. En el cas que alguna de les dues parts de l'Examen no arribe a la puntuació mínima indicada en el paràgraf anterior, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts

Nota 2: La qualificació de les proves de laboratori i de les proves realitzades durant el curs es guardarà únicament per a les dues convocatòries del curs. No s'exigeix ​​nota mínima a la part d'avaluaciócontínua.

Nota 3: Per a la segona convocatòria ordinària, qualsevol estudiant podrà escollir mantenir la nota obtinguda en una de les dues parts de l'examen final de la primera convocatòria ( "Estàtica de màquines i estructures" o "Dinàmica de màquines i estructures), sempre que aquesta nota siga igual o superior a 5. Això no descarta la possibilitat de presentar-se a les dues parts ( "Estàtica de màquines i estructures" i "Dinàmica de màquines i estructures) renunciant, en aquest cas, a les notes precedents de la primera convocatòria.

Altres consideracions

L'estudiant/a es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a qualsevol de les dues parts que componen la prova Examen de l'assignatura en aquesta convocatòria.