Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA02 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG04, CEA02 - Ser capaç d’escriure textos curts en llengua anglesa.

CG04, CEA02 - Saber interpretar la informació escrita en llengua anglesa.

CG04, CEA02 - Saber desenvolupar la transició entre idees dins d’un text escrit en llengua anglesa.

CG04, CEA02 - Conéixer i aplicar els recursos organitzatius dels textos d’especialitat cientificotècnica en llengua anglesa.

CG02, CEA02 - Ser capaç de revisar i editar els textos propis de l’àmbit cientificotècnic mitjançant l’ús de gramàtiques i altres textos de referència.

CG02, CEA02 - Ser capaç de localitzar informació lexicogràfica i en textos cientificotècnics de referència en llengua anglesa i/o espanyola/catalana.