Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

 

 

CÀLCUL DIFERENCIALTEMA 1: FUNCIONS REALS DE VARIABLE REAL

1. Introducció.
2. Funcions d’una variable.
3. Límits i continuïtat.
4. Càlcul de límits.
5. Interpolació de funcions.
6. Derivada d’una funció en un punt. Interpretació geomètrica.
7. Derivades de les funcions d’una variable. Aplicacions.

TEMA 2: CÀLCUL DIFERENCIAL

1. Funcions de diverses variables.
3. Derivades parcials. Definició i interpretació geomètrica.
4. Derivades direccionals. Vector gradient.
5. Diferenciabilitat de funcions escalars. Aproximació lineal.
6. Derivades parcials d’ordre superior.


CÀLCUL INTEGRAL

TEMA 3: INTEGRACIÓ EN UNA VARIABLE

1. Funcions integrables.
2. El teorema fonamental del càlcul.
3. Integral indefinida. Busca de primitives.
4. Mètodes numèrics d’integració.

TEMA 4: INTEGRACIÓ MÚLTIPLE

1. Definició d’integral doble.
2. Càlcul d’integrals dobles: integració iterada i coordenades polars.
3. Introducció a les integrals triples.
4. Aplicacions.

TEMA 5: INTEGRALS DE LÍNIA

1. Camins i corbes en R3.
2. Integral de camí. Integral de línia.
3. Camps conservatius i independència del camí.
4. Teorema de Green.

CAMPS NUMÈRICS

TEMA 6: CAMPS NUMÈRICS

1. Introducció.
2. Nombres reals.
3. Nombres complexos.

TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

L’assignatura consta de dues sessions de pràctiques en l’aula d’ordinadors en què es treballarà amb el programa Maxima:

Pràctica 1: Introducció al programa Maxima. Gràfiques amb Maxima.

Pràctica 2: Mètodes numèrics