SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 61,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 6
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CE20.OP12.1 Dissenyar i desenvolupar un producte del sector ceràmic.

CE21.OP12.1 Generar el model conceptual, físic i virtual d’un producte ceràmic.

CE24.OP12.01 Ser capaç de comunicar el projecte d’un element ceràmic per mitjà de documentació gràfica i textual.

CE6.OP12.01 Conèixer els aspectes històrics fonamentals de l’àmbit del disseny ceràmic, així com les ultimes novetats.

CG1.OP12.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16