Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Assignatures

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

II01 - Informàtica Bàsica

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

II04 - Metodologia i Tecnologia de la Programació

MT1003 - Programació I

MT1008 - Programació II

Reconeixement

II05 - Fonaments Matemàtics de la Informàtica

II08 - Càlcul

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

II05 - Fonaments Matemàtics de la Informàtica

MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

MT1017 - Àlgebra Lineal

Reconeixement

II06 - Fonaments Físics de la Informàtica

MT1007 - Física

Reconeixement

II08 - Càlcul

II10 - Ampliació de Matemàtiques

MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial

Reconeixement

II09 - Introducció als Computadors

MT1004 - Estructura de Computadors

Reconeixement

II09 - Introducció als Computadors

MT1050 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Reconeixement

II10 - Ampliació de Matemàtiques

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

II11 - Sistemes Operatius

MT1014 - Sistemes Operatius

Reconeixement

II12 - Estadística

MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Reconeixement

II13 - Estructures de Dades i de la Informació

MT1013 - Estructures de Dades

Reconeixement

II14 - Anglès per a la Informàtica

MT1005 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

II18 - Bases de Dades

MT1020 - Bases de Dades

Reconeixement

II19 - Arquitectura de Computadors I

MT1010 - Arquitectura de Computadors

Reconeixement

II23 - Introducció a les Xarxes Informàtiques

MT1015 - Introducció a Xarxes

Reconeixement

II24 - Algorísmica

MT1022 - Algorítmia

Reconeixement

II28 - Intel·ligència Artificial i Enginyeria del Coneixement

MT1028 - Sistemes Intel·ligents

Reconeixement

II38 - Seguretat i Protecció de la Informació I

MT1034 - Seguretat Informàtica

Reconeixement

II50 - Organització i Gestió d'Empreses

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

II52 - Bases de Dades Avançades

MT1047 - Tecnologies per a la Integració d'Informació

Reconeixement

II57 - Programació Concurrent

II70 - Programació Distribuïda

MT1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Reconeixement

II57 - Programació Concurrent

II81 - Computació d'Altes Prestacions

MT1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Reconeixement

II70 - Programació Distribuïda

II81 - Computació d'Altes Prestacions

MT1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Reconeixement

II73 - Sistemes d'Informació Intel·ligents

MT1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

Reconeixement

II79 - Integració i Gestió de Sistemes d'Informació

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IG01 - Informàtica Bàsica

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

IG04 - Metodologia i Tecnologia de la Programació

MT1003 - Programació I

MT1008 - Programació II

Reconeixement

IG05 - Fonaments Matemàtics de la Informàtica

IG08 - Càlcul

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

IG05 - Fonaments Matemàtics de la Informàtica

MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Reconeixement

IG06 - Física

MT1007 - Física

Reconeixement

IG09 - Estructura i Tecnologia de Computadors

MT1004 - Estructura de Computadors

Reconeixement

IG09 - Estructura i Tecnologia de Computadors

MT1050 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Reconeixement

IG10 - Organització d'Empreses

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

IG11 - Sistemes Operatius

MT1014 - Sistemes Operatius

Reconeixement

IG12 - Estadística

IG23 - Ampliació d'Estadística

MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Reconeixement

IG13 - Estructures de Dades i de la Informació

MT1013 - Estructures de Dades

Reconeixement

IG14 - Anglès per a la Informàtica

MT1005 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

IG18 - Bases de Dades

MT1020 - Bases de Dades

Reconeixement

IG20 - Xarxes

MT1015 - Introducció a Xarxes

Reconeixement

IG24 - Esquemes Algorísmics

MT1022 - Algorítmia

Reconeixement

IG32 - Aplicacions per a la Gestió

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement

IG38 - Seguretat i Protecció de la Informació I

MT1034 - Seguretat Informàtica

Reconeixement

IG52 - Bases de Dades Avançades

MT1047 - Tecnologies per a la Integració d'Informació

Reconeixement
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IS01 - Informàtica Bàsica

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

IS04 - Metodologia i Tecnologia de la Programació

MT1003 - Programació I

MT1008 - Programació II

Reconeixement

IS05 - Fonaments Matemàtics de la Informàtica

IS08 - Càlcul

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

IS05 - Fonaments Matemàtics de la Informàtica

MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Reconeixement

IS06 - Fonaments Físics de la Informàtica

MT1007 - Física

Reconeixement

IS09 - Introducció als Computadors

MT1004 - Estructura de Computadors

Reconeixement

IS09 - Introducció als Computadors

MT1050 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Reconeixement

IS11 - Sistemes Operatius

MT1014 - Sistemes Operatius

Reconeixement

IS12 - Estadística

MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Reconeixement

IS13 - Estructures de Dades i de la Informació

MT1013 - Estructures de Dades

Reconeixement

IS14 - Anglès per a la Informàtica

MT1005 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

IS18 - Xarxes II

IS20 - Xarxes

MT1015 - Introducció a Xarxes

Reconeixement

IS19 - Arquitectura de Computadors I

MT1010 - Arquitectura de Computadors

Reconeixement

IS24 - Introducció a les Bases de Dades

MT1020 - Bases de Dades

Reconeixement

IS38 - Seguretat i Protecció de la Informació I

MT1034 - Seguretat Informàtica

Reconeixement

IS50 - Organització i Gestió d'Empreses

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

IS51 - Xarxes d'Àrea Local

MT1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Reconeixement
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1003 - Informàtica

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

AG1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

MT1005 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

AG1007 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1008 - Física II

MT1007 - Física

Reconeixement

AG1011 - Estadística i Optimització

MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Reconeixement

AG1017 - Empresa

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Reconeixement
Grau en Enginyeria Informàtica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

EI1003 - Programació I

MT1003 - Programació I

Reconeixement

EI1004 - Estructura de Computadors

MT1004 - Estructura de Computadors

Reconeixement

EI1004 - Estructura de Computadors

MT1050 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Reconeixement

EI1005 - Anglès (Idioma Modern)

MT1005 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Reconeixement

EI1007 - Física

MT1007 - Física

Reconeixement

EI1008 - Programació II

MT1008 - Programació II

Reconeixement

EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EI1010 - Arquitectura de Computadors

MT1010 - Arquitectura de Computadors

Reconeixement

EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Reconeixement

EI1013 - Estructures de Dades

MT1013 - Estructures de Dades

Reconeixement

EI1014 - Sistemes Operatius

MT1014 - Sistemes Operatius

Reconeixement

EI1015 - Introducció a Xarxes

MT1015 - Introducció a Xarxes

Reconeixement

EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes

MT1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Reconeixement

EI1020 - Bases de Dades

MT1020 - Bases de Dades

Reconeixement

EI1022 - Algorítmia

MT1022 - Algorítmia

Reconeixement

EI1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

MT1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Reconeixement

EI1028 - Sistemes Intel·ligents

MT1028 - Sistemes Intel·ligents

Reconeixement

EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement

EI1032 - Anàlisi de Programari

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement

EI1034 - Seguretat Informàtica

MT1034 - Seguretat Informàtica

Reconeixement

EI1035 - Iniciativa Empresarial

MT1035 - Iniciativa Empresarial

Reconeixement

EI1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

MT1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

Reconeixement

EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Reconeixement

EI1047 - Tecnologies per a la Integració d'Informació

MT1047 - Tecnologies per a la Integració d'Informació

Reconeixement
Grau en Intel·ligència Robòtica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IR2103 - Programació I (Informàtica)

MT1003 - Programació I

Reconeixement
Grau en Química