Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Mètodes d'ensenyament-aprenentatge

 

S'utilitzarà una metodologia basada en l'avaluació contínua que fomente al mateix temps l'autonomia de l'alumnat i el treball cooperatiu, de manera que l'objectiu final siga aprendre a aprendre.

 

Per a fomentar l'autonomia de l'alumnat, aquest ha de preparar diverses lectures o exercicis abans de les sessions de teoria. En aquestes sessions es plantejaran activitats pràctiques sobre els temes preparats amb anterioritat per l'alumnat, i el professorat explicarà els principals continguts de teoria i resoldrà els dubtes que puguen sorgir.

 

Tant en les sessions de teoria com en les pràctiques es treballarà en grup, utilitzant la tècnica d'estudi de casos amb la finalitat de realitzar un projecte de desenvolupament de programari pel que fa als processos d'enginyeria de requisits i anàlisi d'aquests. En les pràctiques s'utilitzaran eines de modelització de sistemes d'informació per a dur a terme l'esmentat projecte.

 

En els seminaris es treballarà de manera més individualitzada en alguns dels temes més específics de l'assignatura. El treball consistirà en la realització d'exercicis per l'alumnat que han d'entregar al professorat i sobre els quals es reflexionarà per a analitzar les diferents solucions proposades.