Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

55%

Avaluació contínua

30%

Presentació oral

15%

Criteris de superació

Una part de l'assignatura s'avalua de manera contínua, i una altra a través d'un examen final. Per a superar l'assignatura, l'estudiantat haurà d'obtindre, almenys, el 50% de la nota màxima possible, tant en l'avaluació contínua com en l'examen. 

L'examen (55% de la nota) consistirà en:

  • Una prova teòrica escrita
  • Un examen oral de pràctiques, que inclourà la presentació en anglès del treball de pràctiques

L'avaluació contínua (30% de la nota) consistirà en  :

  • Resolució d'exercicis i problemes de teoria
  • Infomes de pràctiques, per a demostrar l'aprofitament de les sessions i el progrés en el desenvolupament del treball de pràctiques

La presentació oral en anglés del treball de pràctiques puntuarà un 15%

L'estudiantat es considera presentat si fa la prova teòrica i/o l'examen oral de pràctiques.

Les notes aprovades en la primera convocatòria es guardaran fins a la segona convocatòria.