Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de la creació d'empreses. La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura consistirà en classes teòriques, classes pràctiques (resolució de casos i problemes) i tutories.

Els conceptes teòrics seran desenvolupats pel professor de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic, es farà ús de la classe magistral encara que també es pretén obrir el debat amb els alumnes a través de la reflexió i comentari de lectures relacionades amb els diferents temes que es vagin abordant.


En les sessions pràctiques es farà ús del mètode del cas i la resolució d'exercicis pràctics. Amb això es pretén que l'alumne sigui capaç d'aplicar els conceptes teòrics apresos per poder identificar problemàtiques i aportar solucions a les mateixes. A més, la realització d'activitats en equip permetrà que l'alumne aprengui a cooperar per tal d'obtenir un resultat més eficient i també a defensar les seves postures, així com respectar les dels altres membres de l'equip. Algunes de les activitats proposades requeriran una major dedicació en horari no presencial, exigint la seva realització en equip i la seva presentació posterior a classe.


Les tutories permetran la resolució de dubtes en l'aplicació de les tasques pràctiques a realitzar, amb especial menció als casos on es requereixi un treball en equip no presencial per part dels alumnes.


Es pretén utilitzar la pàgina web de l'assignatura, a través de l'Aula Virtual, com a canal de comunicació i element integrador de totes les activitats a realitzar en l'assignatura.