Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1033 - Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Criteris de superació

MÈTODE D'AVALUACIÓ DETALLAT
TEORIA.
- Examen final en el qual es plantejaran preguntes dels sis temes. Aquest examen tindrà un valor del 50% de la nota total.

PROBLEMES
- En total, hi haurà set tasques de lliurament de problemes (a mà o utilitzant el programari R, depenent del contingut). La valoració d'aquests problemes serà del 25% de la nota total.

PRÀCTIQUES
- Un lliurament al final del semestre que consistirà a resoldre un exemple real que buscarà l'estudiantat, en el qual es faran servir diverses tècniques similars a les estudiades. Es realitzarà en grup. Tindrà un valor del 25% de la nota, i un 10% estarà dedicat a l'avaluació de la competència de treball en grup.

A la segona convocatòria es podrà recuperar l'avaluació de teoria i de problemes, ambdues mitjançant un examen. La nota de les pràctiques es guardarà per a la segona convocatòria i no és recuperable. La nota de problemes es podrà guardar per a la segona convocatòria si és superior a un 6 sobre 10 i l'estudiantat ho sol·licita.

Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir una mitjana d'aprovat i un mínim de 4 sobre 10 en l'examen i en l'avaluació de les pràctiques.

L'estudiantat es considerarà presentat si lliura l'examen final o la memòria del treball pràctic.