Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1032 - Anàlisi Complexa i de Fourier

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir, en la prova teòrica i en la prova pràctica, una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10 (per a cada prova).

La nota final és la suma ponderada de les dues qualificacions.

Prova teòrica: es podrà avaluar a través d'exàmens, proves puntuals, lliurament de treballs escrits, etc.

Prova pràctica: es podrà avaluar a través de presentacions, debats, resolució de casos, resolució de problemes, etc.

Ponderació:

Prova teòrica: 80%

Prova pràctica: resolució de problemes i exercicis (6%), avaluació de pràctiques (7%), avaluació de coneixements d'anglès (7%), incloent-hi l'exposició en anglès d'un treball prèviament suggerit a cada estudiant.

TOTAL: 20%

A la segona convocatòria es conservarà la qualificació obtinguda en l'apartat de realització de problemes i exercicis en els seminaris (20% del total). El 80% restant s'obtindrà de la qualificació de l'examen escrit o oral.