Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1030 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

290 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 155
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE32 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant d’un tribunal universitari un projecte en l’àmbit de les matemàtiques i la computació en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

CE33 - Coneixement d’una empresa real i capacitat per a integrar-se en l’estructura de la dita empresa per a desenvolupar-hi una tasca professional de l’àmbit de les matemàtiques i la computació.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

CG08 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de redactar una memòria que sintetitze el treball realitzat durant l’estada.

Redactar una memòria i presentar-la oralment.

Realitzar individualment un treball d’iniciació a la investigació en l’àmbit de la titulació en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Organitzar i planificar el treball que es desenrotlle durant una estada en pràctiques de naturalesa professional i relacionada amb la titulació.

Desenvolupar de forma pràctica les competències adquirides en les altres matèries del pla d’estudis.

Conèixer les aplicacions de les matemàtiques i la informàtica en l’àmbit professional d’una empresa o centre d’investigació.

Aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques d’aplicació de les matemàtiques a situacions reals.