Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1021 - Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I: Estadística no Paramètrica y Models Lineals

TEMA 1. PROVES NO PARAMÈTRIQUES PER A UNA MOSTRA 

 
1 . Proves de bondat d'ajustament. 
2 . Proves sobre mesures de posició. 
3 . Prova sobre aleatorietat. 
 
TEMA 2. PROVES NO PARAMÈTRIQUES PER A DUES O MÉS MOSTRES 
 
1 . Proves per a dues mostres relacionades. 
2 . Proves per a dues mostres independents. 
3 . Proves per a K mostres. 
 
TEMA 3. MODELS LINEALS 
 
1. Regressió lineal 
2. Anàlisi de la variància 
3. Introducció als models lineals generalitzats 
 
PART II: Tècniques d'Investigació Operativa 
 
TEMA 4. Transport, xarxes i grafs 
 
1. Grafs 
2. Grafs i dígrafs 
3. Recorreguts en grafs i dígrafs. Connexió 
4. Grafs eulerians i hamiltonians 
5. Grafs ponderats i xarxes 
6. Problemes de transport 
 
TEMA 5. Programació lineal i no lineal 
 
1. Conjunts convexs 
2. Programació lineal 
3. Introducció a la Programació no lineal 
 
TEMA 6. Programació sencera 
 
1. Mètode de ramificació.
2. Mètode del plànol de tall. 
 
 
TEMARI PRÀCTIC 
 
1 . Proves no paramètriques. 
2 . Models lineals: ANOVA. 
3 . Models lineals: Regressió. 
4 . Programació lineal. 
5 . Programació sencera.