Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació contínua

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura:

  • L’alumnat ha de realitzar obligatòriament l’avaluació contínua i l’examen

  • L’avaluació contínua es compon d'avaluació de teoria i de pràctiques. L'avaluació de teoria val un 20% i la de pràctiques un 30%.

  • Per a poder aprovar l'assignatura cal traure, almenys, un 50% de la nota de l'examen.

  • La nota de cada prova (examen, avaluació de teoria i avaluació de pràctiques) se suma a la nota final si es trau, almenys, un 50% de la nota de cada prova.

  • L'alumnat que no haja aprovat l'avaluació contínua en primera convocatòria podrà recuperar la part de pràctiques. Per a recuperar aquesta part, hauran d'entregar tots els exercicis de les pràctiques i realitzar les preguntes de pràctiques en un apartat específic de l'examen.

  • Les qualificacions obtingudes en la segona convocatòria prevalen sobre les obtingudes en la primera convocatòria.

En les actes de cada convocatòria únicament constarà com a presentat aquell estudiantat que s'haja presentat a l'examen corresponent. L'estudiantat que haja realitzat proves d'avaluació contínua, però no s'haja presentat a l'examen, figurara en actes com a no presentat.