Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

Primera convocatòria.

Es realitzarà un examen final per un valor del 50% de l'assignatura sobre la teoria i problemes. Tal com es preveu en el pla d'estudis. En cas de no presentar-se a l'examen final la qualificació serà "no presentat". En cas de treure menys d'un 5 sobre 10 en l'examen final, l'assignatura es considerarà no superada i la nota en actes serà de "Suspens".

Es realitzaran proves tant de teoria com de problemes per la avaluació contínua per un valor del 25% de la nota de l'assignatura. Tal com es preveu en el pla d'estudis. Aquesta activitat no serà recuperable.

 L'avaluació de pràctiques tindrà 2 parts la primera no recuperable i la segona d'elles recuperable.

 L'avaluació de la primera part de pràctiques es desenvoluparà durant el curs i es realitzaran activitats no presencials i presencials (un projecte, i classes de laboratori). El valor d'elles en l'avaluació serà del 15%. A la resta de sessions presencials de laboratori es realitzaran butlletins de pràctiques relacionats amb l'activitat setmanal. La falta d'assistència no justificada a la laboratori repercutirà en l'avaluació de pràctiques. Aquesta activitat no serà recuperable.

La suma de les notes d'avaluació contínua i de la primera part de l'avaluació de pràctiques suposarà un 40% de l'assignatura i no serà recuperable. Si la suma d'aquestes notes és més gran o igual a 3,5 sobre 10, es considerarà aquestes activitats superades i aquesta nota es sumarà a la nota de l'examen final en el cas que la nota d'aquest sigui més gran o igual a 5 sobre 10.

En cas d'obtenir en la suma d'avaluació contínua i de la primera part de l'avaluació de pràctiques menys de 3,5 sobre 10 es consideren aquestes activitats com no superades i la nota que se sumarà a l'examen final serà de zero punts.

La segona part de l'avaluació de pràctiques serà mitjançant un altre projecte presencial que es realitzarà durant l'última part de les sessions de laboratori. L'avaluació sobre aquest projecte serà d'un 10% i es farà mitjançant un examen el mateix dia de l'examen final. No obstant això, cal que es faci i lliuri el projecte, si no la nota serà de 0 en aquesta primera convocatòria.

 

Segona convocatòria.

 Es realitzarà un examen final per un valor del 50% de l'assignatura sobre la teoria i problemes. Tal com es preveu en el pla d'estudis. En cas de no presentar-se a l'examen final la qualificació serà "no presentat". En cas de treure menys d'un 5 en l'examen final l'assignatura es considerarà no superada i la nota en actes serà de "Suspens".

Es realitzarà un examen sobre el projecte presencial del primer convocatoría el pes serà d'un 10% i se substituirà amb aquesta nota la nota del projecte presencial obtinguda també en un examen a la primera convocatòria.

En cas que la suma de les notes d'avaluació contínua i avaluació de la primera part de pràctiques de la primera convocatòria (que era un 40%) estigui superada (més de 3,5 sobre 10 en la suma d'aquestes dues activitats) aquesta qualificació se sumarà a la nota de l'examen.

En cas que la suma de les notes d'avaluació contínua i avaluació de la primera part de pràctiques de la primera convocatòria estigui no superada (menys de 3,5 sobre 10 en la suma d'aquestes dues activitats) la nota que se sumarà a l'examen serà de zero.