Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 78
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 18
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IR11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.

Resultats d'aprenentatge

Usar les xarxes d’àrea local, incloent les xarxes sense fil. (IR11)

Usar els protocols bàsics de la capa d’aplicació en Internet. (IR11)

Explicar l’arquitectura TCP/IP i les funcionalitats de cada una de les capes en relació a altres arquitectures de xarxa. (IR11)

Explicar i comparar el funcionament bàsic dels protocols d’encaminament en Internet. (IR11)

Explicar i comparar el funcionament bàsic dels protocols de transport en Internet. (IR11)