Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Examen

40%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir dels tres elements següents:

  • Avaluació contínua, que es durà a terme per mitjà de la realització de diferents activitats presencials i no presencials i per mitjà d'un control, que tindrà lloc a mitjan semestre. Suposarà fins a quatre punts de la nota final, tres dels quals corresponen al control.
  •  Avaluació de pràctiques, que suposarà  fins a dos punts de la nota final.
  •  Examen, que suposarà  fins a quatre punts de la nota final.

La nota final s'obtindrà sumant les notes obtingudes en cada un dels tres elements anteriors.

Per a aprovar l'assignatura cal obtindre:

  • Una nota igual o superior a 5 sobre 10 com a resultat de  sumar la nota assolida en els tres elements anteriors.
  • Una nota igual o superior a 4  sobre 10 en  el control de l'avaluació contínua.
  • Una nota igual o superior a 4  sobre 10 en l'examen.

En cas contrari l'assignatura no estarà aprovada.

També serà ncessari obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10 en l'avaluació de les pràctiques. En cas de no assolir aquesta nota mínima, s'assignarà un 0 a aquesta part.

     El control de l'avaluació contínua i l'examen són recuperables. La resta d'activitats no són recuperables

Es considera que un alumne s'ha presentat a la convocatòria quan es presenta a l'examen.

Les notes de l'avaluació contínua i de les pràctiques es mantenen per a la segona convocatòria.