Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades per al present grau, es preveu les següents metodologies docents:* Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

* Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

* Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d'un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumne.

* Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

* Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dintre del curriculum.