Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE09 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Interpretar i resoldre problemes que involucren conceptes bàsics d’electromagnetisme i circuits elèctrics, camps i ones.

Interpretar i resoldre problemes que involucren conceptes bàsics de teoria de circuits.

Aplicar tècniques d’anàlisi, síntesi i resolució de problemes.