Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’àlgebra lineal i geometria i aptitud per a la seua aplicació.

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

Resultats d'aprenentatge

Usar programes que utilitzen càlcul simbòlic per a manejar els conceptes estudiats en aquesta matèria.

Usar les tècniques estàndard de la combinatòria enumerativa i de les funcions generatrius.

Saber resoldre relacions de recurrència de la manera clàssica i mitjançant l’ús de funcions generatrius.

Minimitzar polinomis booleans i relacionar aquest concepte amb el de circuit combinatori.

Manejar el llenguatge i les principals aplicacions de la teoria de grafs. Connectivitat, accessibilitat, planarietat, virtuts dels arbres, algorismes de recerca de millors recorreguts, etc.

Explicar els fonaments de l’àlgebra de Boole, de la lògica proposicional i de la lògica de predicats.

Conèixer i saber utilitzar la teoria enumerativa de Polya.

Conèixer amb profunditat l’anell dels enters i manejar amb soltesa els anells de congruències. Saber i saber aplicar els principals algorismes i teoremes que involucren aquests anells.