Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 28
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

CG07 - Treball en equip que fomente el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Resultats d'aprenentatge

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat, la igualtat de gènere i l’orientació a la tasca conjunta.

Explicar els elements del computador i la seua interconnexió.

Explicar el funcionament d’un processador.

Dissenyar l’arquitectura d’un processador simple.

Desenvolupar aplicacions senzilles d’entrada/eixida.

Descriure el sistema d’entrada/eixida.