Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1046 - Revisió i Certificació d'Instal·lacions

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

Tema 0: Introducció.

Tema 1: Llei d'Indústria. Marc general de les activitats. Ordenances.

Tema 2: Instal·lacions comercials i industrials. Organismes de control.

Tema 3: Revisions i certificats en matèria d'incendis en edificació. CTE

Tema 4: Revisions i certificats en matèria d'incendis en instal·lacions industrials.

Tema 5: Revisions i certificats en instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Tema 6: Revisions i certificats en instal·lacions emmagatzematge de productes químics. APQs.

Tema 7: Revisions i certificats de recipients a pressió. REP.

Tema 8: Marcat CE: màquines, equips de protecció individual.

Tema 9: Revisions i certificats en instal·lacions amb atmosferes explosives. ATEX.

Tema 10: Revisions i certificats en instal·lacions de baixa tensió. REBT.

 

PRÀCTIQUES

Pràctica 1: Revisió de la instal·lació en un establiment de pública concurrència.

Pràctica 2: Revisió de la instal·lació contra incendis d'una instal·lació industrial.

Pràctica 3: Revisió d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics.

Pràctica 4: Revisió d'una màquina subjecta a marcatge CE.

Pràctica 5: Revisió global d'una instal·lació.