Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1046 - Revisió i Certificació d'Instal·lacions

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA01 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.

CEM02 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

CEM03 - Coneixements aplicats d’enginyeria tèrmica.

CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG03, CG07 - Ser capaç de treballar en equip per a realitzar els documents de revisió i certificació d’una màquina o instal·lació.

CEM06, CEA01, CG03 - Ser capaç de preparar un protocol de revisió d’una instal·lació fluidomecànica.

CEM03, CEA01, CG03 - Ser capaç de preparar un protocol de revisió d’una instal·lació o màquina tèrmica.

CEM02, CEA01, CG03 - Ser capaç de preparar un protocol de revisió d’una màquina.

CEA01, CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la normativa aplicable a la revisió i certificació d’una màquina o instal·lació.