Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1 – LLEIS BÀSIQUES I ELEMENTS DE LA TEORIA DE CIRCUITS

1.1 Magnituds elèctriques i magnètiques

1.2 Primera llei de Kirchhoff

1.3 Segona llei de Kirchhoff

1.4 Potència i energia: conservació de la potencia

1.5 Elements ideals dels circuits

1.6 Resistència

1.7 Condensador

1.8 Inductància

1.9 Inductàncies acoblades magnèticament

1.10 Transformador ideal

1.11 Fonts independents

1.12 Fonts dependents

1.13 Elements reals

1.14 Potència i energia en dipols

1.15 Paràmetres d’una ona periòdica

 

TEMA 2 – TÈCNIQUES GENERALS D’ANÀLISI DE CIRCUITS

2.1 Objectiu

2.2 Definicions i representació dels circuits

2.3 Transformacions i simplificacions dels circuits

2.4 Equacions de branca

2.5 Mètodes circulars: anàlisi de corrents de malla

2.6 Escriptura directa de les equacions de malla

2.7 Mètodes nodals: anàlisi nodal

2.8 Escriptura directa de les equacions de nusos

 

TEMA 3 – TEOREMES GENERALS DE LA TEORIA DE CIRCUITS

2.1 Linealitat de les equacions dels circuits

2.2 Teorema de superposició

2.3 Regla de substitució

2.4 Teoremes de Thevenin i Norton

 

TEMA 4 – CIRCUITS EN RÈGIM ESTACIONARI SINUSOÏDAL

4.1 Introducció

4.2 Mètode simbòlic

4.3 Impedància i admitància complexes

4.4 Diagrames vectorials

4.5 Circuits bàsics RLC

4.6 Potència entrant en un dipol. Potència instantània, activa i fluctuant. Factor de potència

4.7 Potència aparent i potència reactiva. Potència complexa

4.8 Potència i energia en els elements bàsics

4.9 Teorema de Boucherot

4.10 Compensació de potència reactiva

4.11 Mesura de potència

4.12 Teorema de la màxima transferència de potència

 

TEMA 5 – SISTEMES TRIFÀSICS

5.1 Introducció i definicions

5.2 Relació entre valors de línia i valors de fase

5.3 Anàlisi de circuits trifàsics equilibrats

5.4 Potència en sistemes trifàsics

5.5 Mesura de potència activa en sistemes trifàsics

5.6 Mesura de potència reactiva en sistemes trifàsics

 

TEMA 6 – CIRCUITS MAGNÈTICS

6.1 Propietats magnètiques de la matèria

6.2 Circuits magnètics: analogia amb circuits elèctrics

6.3 Comportament magnètic dels materials ferromagnètics

6.4 Pèrdues d’energia en un nucli ferromagnètic

 

TEMA 7 – MÀQUINES ELÈCTRIQUES

7.1 Transformador monofàsic

7.2 Esquema equivalent del transformador

7.3 Transformador trifàsic

7.4 Màquina elèctrica rotativa elemental

7.5 Màquina síncrona

7.6 Màquina asíncrona

7.7 Màquina de continua

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1 – Mesures bàsiques en els circuits. Multímetres i fonts d’alimentació

P2 – Mesures reals en els circuits

P3 – Anàlisi de circuits en règim estacionari sinusoïdal. Oscil·loscopi

P4 – Mesura de potències en circuits en règim estacionari sinusoïdal

P5 – Sistemes trifàsics