Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Primera convocatòria

  • Examen final: 70%
  • Avaluació continua: 30%
    • Pràctiques de laboratori: 10 %
    • Exercicis en hores de classe o treball personal: 20 %

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final. En cas de no aconseguir-se el 4 en l'examen final, la qualificació obtinguda en eixa proba serà la que figure en actes.

 

Segona convocatòria

  • Examen final: 70%
  • Avaluació continua: 30% (Es mantindrà la qualificació de l’avaluació continua obtinguda en la primera convocatòria).

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final. En cas de no aconseguir-se el 4 en l'examen final, la qualificació obtinguda en eixa proba serà la que figure en actes.

L’estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen final.

La qualificació de l’avaluació continua a soles és vàlida per a les dues convocatòries del curs.

 

Convocatòria extraordinària

Examen final: 100%