Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1025 - Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ET1032 - Informàtica Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.