Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Composició de la nota final:

Examen teòric, que punturarà fins  un 60% i avaluació contínua que consta de:

- Les notes del laboratori comptaran un 15%

Treball final, que valdrà un 25%

La nota mínima per a aprovar és un 50% en el total. La nota mínima pera  compensar entre les diferents parts és un 40%.

No entregar l'examen escrit significarà que l'estudiant  o estudianta no es presenta a la convocatòria.

L’avaluació contínua estarà basada en les memòries de laboratori i el treball final presentat pels estudiants i estudiantes. Suspendre qualsevol d'aquestes parts de l'avaluació contínua implica que els estudiants han de revisar i tornar a entregar la memòria i/o treball suspès.

No assistir a les sessions de laboratori per causes injustificades o no entregar memòria o treball es considerarà com a no presentat en la nota global. En cas de no assistència al laboratori per causes justificades, es presentarà un treball alternatiu.

 

Si se suspèn l’examen, la nota de l’avaluació contínua es manté en la segona convocatòria.

Si en primera convocatòria no s'han fet les pràctiques, en segona convocatòria la nota màxima serà un 85% i inclourà la nota de l'examen (60%) i la del treball (25%).

 

Els estudiants i estudiantes que es presenten a la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis hi hauran d'obtenir una nota mínima de 5 en un examen escrit.