Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

41 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.

CC05 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG04 - Ser capaç de comprendre el desenvolupament d’una classe en anglès.

CC05 - Conèixer les aplicacions d’estes matèries en la nano-electrònica i la nano-optoelectrònica.

CC03 - Conèixer com s’estructuren els materials en l’escala nanomètrica i els efectes dels canvis en aquestes estructures sobre les seues propietats fisicoquímiques.

CB02 - Conèixer i saber aplicar conceptes avançats de la física per a la descripció de les propietats dels materials d’escala nanomètrica.

CB02 - Conèixer els fonaments físics de les propietats elèctriques i electròniques dels materials.