Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1038 - Computational Methods in Engineering

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Bloc 1: Introducció
 
 • Tema 1: Introducció a la simulació mitjançant tècniques computacionals
 • Tema 2: Mètodes numèrics més usuals i la seua programació
 
Bloc 2:  Mètodes computacionals aplicats als processos termodinàmics (CFD)
 
 • Tema 3: Conceptes bàsics en la mecànica de fluids computacional. (CFD)
 • Tema 4: Resolució numèrica de sistemes convectivodifusius
 • Tema 5: Resolució de les equacions de Navier-Stokes utilitzant formulacions de velocitat i pressió acoblades
 • Tema 6: Modelatge de la  turbulència i la transferència de calor
 • Tema 7: Modelatge avançat: multiples fases, fluids reactius, combustió i sistemes rotatius
 
Bloc 2: Mètodes computacionals apliqueu al càlcul mitjançant elements finits (FEM)
 
 • Tema 8: Conceptes bàsics del mètode dels elements finits (FEM)
 • Tema 9: El FEM aplicat a càlculs d'estructures i resistència de materials
 • Tema 10: El FEM aplicat a problemes de transferència de calor en sòlids i electromagnetisme

 

Pràctiques
 
 • Introducció al programari per simulació de fluids basat en la tècnica dels volums finits
 • La inclusió de l'equació de l'energia en la simulació de fluids
 • Simulació avançada: reaccions químiques, fluids en diverses fases, dominis rotatius.
 • Introducció al programari basat en la tècnica d'elements finits: aplicacions a elements mecànics i l'estudi de la resistència dels materials.
 • Aplicació de la tècnica d'elements finits a problemes de conducció de calor i electromagnetisme.