Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1038 - Computational Methods in Engineering

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

General:
 
 • La nota mitjana de l'assignatura, que té en compte l'avaluació contínua (50%) i l'examen final (50%), ha de ser com a mínim de 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura.
 • Se superarà la prova de l'examen final només si s'obté una nota mínima de 5 sobre 10. Només si la nota de l'examen final és igual o superior a 4,5 punts es pot compensar amb la resta de qualificacions per a superar l'assignatura.
 • No hi ha mínim en la nota de l'avaluació contínua.
 • En tot cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura si no se supera la nota mínima exigida en l'examen final, serà de 4,5 punts, i l'assignatura no serà superada
 • L'examen final és obligatori. Però pot ser recuperable en convocatòries posteriors.
Avaluació contínua:
 
 • La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:
 •     Memòries i informes de pràctiques de laboratori: 10% de la nota final, les notes de pràctiques només seran avaluades si se supera el 80% de l'assistència.
 •    Treballs de l'assignatura: 40% de la nota final (el 35% correspon al document, i el 5% correspon a l'avaluació individual de cada component de l'equip).
 • La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen.
 • La realització de les pràctiques no és obligatòria i no és recuperable.
 • La realització del treball proposat no és obligatòria i és recuperable en convocatòries posteriors.
Consideració de presentat:
 
 • Per a considerar presentat o presentada de l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de realitzar l'examen final.
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
 
Les notes de l'avaluació contínua (treballs i laboratori), i el seu pes en la nota de l'assignatura, es mantindran en el cas de la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis.