Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Transport d'aigua a pressió en xarxes de canonades i canals
                                                                                     
tema 1 Flux per l'interior de conductes
 
                Descripció i propietats del flux a l'interior de conductes
 
                Pèrdues de càrrega: fricció i perdudes localitzades
 
                Disseny i anàlisi de conductes en sèrie
 
                Vàlvules de maniobra i control
 
                Resolució numèrica de problemes de canonades
                                                                                             
Tema 2 Xarxes de canonades
 
                Introducció al disseny i anàlisi de xarxes
 
                Anàlisi i disseny de xarxes
 
                Sistemes de control
 
                Formulació matemàtica per a la resolució de problemes d'anàlisi en xarxes
 
                Estudi d'exemples d'instal·lacions industrials                                                                                        
 
Tema 3 Transport en làmina lliure
 
                Introducció a la hidràulica del transport en làmina lliure
 
                Dimensionat i anàlisi de col·lectors en línia
 
                Anàlisi de xarxes de col·lectors
 
                Elements de control i regulació
 
                Resolució numèrica de problemes de transport en làmina lliure
 
                                              
 
Transitoris hidràulics                                                                                       
 
Tema 4 Transitoris hidràulics
 
                Introducció als models de transitoris hidràulics a fluids a pressió
 
                Estudi d'un transitori senzill: Tancament abrupte d'una vàlvula en un conducte sense fricció
 
                Formulació de les equacions fonamentals
 
                El mètode de les característiques
 
                Resolució de problemes mitjançant el mètode elàstic
 
                Resolució de problemes mitjançant el model rígid
 
                Sistemes de protecció directa i indirecta
 
                Introducció a la programació del mètode de les característiques
 
                                                                                             
Màquines hidràuliques
 
Tema 5 Introducció a les màquines hidràuliques
 
                Introducció a les màquines hidràuliques
 
                Classificació de les màquines hidràuliques
 
                El teorema fonamental de les turbomàquines
 
                Corbes usuals de funcionament
 
                Comportament real de les turbomàquines
 
                Components de les turbomàquines
 
                Modelatge matemàtic del comportament d'una turbomàquina
                                                                                        
 
Tema 6 Semblança a les turbomàquines
 
                Lleis de semblança en les màquines hidràuliques
 
                Aplicacions de les lleis de la semblança absoluta
 
                Selecció de turbomàquines
                                                                                         
 
Tema 7 Cavitació en les màquines hidràuliques
 
                El fenomen de la cavitació
 
                NPSHd i NPSHr
 
                Funcionament de les bombes en cavitació
 
                Aplicació de les lleis de semblança a l'estudi de la cavitació
                                                                                   
 
Tema 8 Anàlisi funcional de màquines hidràuliques
 
                Associació de bombes
 
                Xarxes de canonades amb bombes
 
                Caracterització de sistemes complexos de bombaments
 
                Anàlisi de funcionament i regulació d'estacions de bombament
 
                Resolució numèrica de problemes amb la participació de màquines hidràuliques
 
                Estudi d'exemples d'instal·lacions industrials
 
                                                                                             
Transport de gas i combustible
                                                                                            
Tema 9 Transport de gas i combustible
 
                Transport de gas i combustible per conductes
 
                Sistemes d'emmagatzematge de gas i combustible
 
                Identificació dels elements bàsics de les instal·lacions comunes
 
                Instal·lacions industrials i d'edificació de mitjana i baixa pressió
 
                Normativa bàsica
 
                                                                                             
Transport d'aire
                                                                                             
Tema 10 Transport d'aire per conductes
 
                                                              
 
                Transport d'aire en conductes per instal·lacions d'aire condicionat
 
                Ventilació i extracció localitzada
 
                Ventiladors i bufadors
 
                Introducció a les instal·lacions d'aire comprimit
 
                Compressors i elements de les instal·lacions d'aire comprimit
 
 
Temari de pràctiques
 
Pràctica 1. Simulació de xarxes de distribució d'aigua. Part I: Xarxes ramificades (2 h)
 
Pràctica 2. Simulació de xarxes de distribució d'aigua. Part II: Xarxes mallades (2 h)
 
Pràctica 3. Simulació de xarxes de distribució d'aigua. Part III: Elements de control de xarxes (2 h)
 
Pràctica 4.  Banc d'assaig de bombes centrífugues (2 h)
 
Pràctica 5. Assaig de ventiladors (2 h)
 
Pràctica 6. Transitoris hidràulics en xarxes de distribució d'aigua. Simulació de transitoris (2 h)