Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 112,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

Resultats d'aprenentatge

CG05 - Saber programar solucions als problemes de mecànica de fluids per mitjà de tècniques numèriques.

CG04 - Ser capaç d’elaborar informes tècnics per a explicar treballs teoricoexperimentals de sistemes i màquines fluidomecàniques en anglès.

CG02 - Ser capaç d’adquirir nous coneixements de forma autònoma en l’àmbit de l’enginyeria de fluids.

CEM06 - Ser capaç de predir un transitori hidràulic i conèixer-ne els sistemes de control. Ser capaç de programar el mètode dels característiques i utilitzar-lo en la resolució de transitoris

CEM06 - Ser capaç de dissenyar una instal·lació d’emmagatzematge de gas o combustible.

CEM06 - Saber realitzar càlculs dels principals paràmetres del flux en canonades, conductes i canals tant de forma analítica com la seua programació per a la resolució per mitjà de computació

CEM06 - Conèixer la morfologia típica dels xarxes hidràuliques i xarxes de gas i combustible, els distints criteris de disseny i la seua modelització.

CEM06 - Conèixer els comportaments reals de bombes i ventiladors i les seues corbes de comportament característiques i saber triar-los en un catàleg en funció dels necessitats de la instal·lació