Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1026 - Teoria d'Estructures

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

--- TEORIA ---

Tema 0. Complements de resistència de materials. Vinclament
1. Introducció
2. Càrrega crítica de Euler
3. Esveltesa
4. Diseny de columnes d'acer segons el CTE

Tema 1. La Teoria d'Estructures en el procés d'anàlisi i disseny estructural
  1. Teoria d'estructures
  2. Definicions
  3. Funcions i requisits estructurals
  4. El procés de disseny estructural
  5. La fase d'anàlisi estructural
  6. Hipòtesis bàsiques de càlcul
  7. Materials per a aplicacions estructurals
  8. Normativa existent.

Tema 2. Tipologies estructurals
  1. Introducció
  2. Classificació de les estructures
  3. Cables
  4. Arcs
  5. Estructures triangulades
  6. Membranes
  7. Làmines
  8. Plaques

Tema 3. Anàlisi estructural. Generalitats
  1. El model estructural. Model, variables, propietats, accions, mètodes d'anàlisi
  2. Accions
  3. Mètodes d'anàlisi
  4. Grau de hiperestaticitat
  5. Condicions d'estabilitat en estructures articulades planes

Tema 4. Estructures articulades planes
  1. Equacions d'equilibri
  2. Mètode dels nusos
  3. Mètode de les seccions (Ritter)
  4. Simplificacions en estructures de barres articulades planes
  5. Principi dels treballs virtuals (PTV).
  6. Aplicació del PTV. Càlcul de desplaçaments.
  7. Estructures articulades hiperestàtiques

Tema 5. Càlcul matricial d'estructures
  1. Introducció
  2. Matriu de rigidesa d'una barra en coordenades locals
  3. Matriu de canvi d'eixos (o matriu de gir)
  4. Matriu de rigidesa en coordenades globals
  5. Matriu de rigidesa de l'estructura: acoblament
  6. Aplicació de les condicions de contorn. Resolució
  9. Forces aplicades en elements: forces d'encastament
  7. Càlcul matricial d'estructures articulades
  8. Numeració òptima dels nusos: ample de banda

Tema 6. Simplificacions en estructures amb simetria geomètrica
  1. Introducció
  2. Simplificacions prèvies
  3. Descomposició d'un estat de càrregues
  4. Estructures amb simetria geomètrica i de càrregues
  5. Estructures amb simetria geomètrica i antisimetria de càrregues

Tema 7. Introducció a l'arquitectura industrial
  1. Introducció
  2. Sistemes estructurals en naus industrials
  3. Naus aporticadas

Tema 8. Accions
  1. Introducció
  2. Normatives territorials
  3. Definicions
  4. Anàlisis estructural
  5. Clasificació
  6. Accions segons el CTE
  7. Combinació de les accions
  8. Problema de exemple: nau a dues aigües


--- PROBLEMES ---
Prob 1. Dimensionament i optimització de pilars sometmesos a vinclament
Prob 2. Càlcul dels esforços interns d'una estructura articulada plana hiperestàtica
Prob 3 i 4. Càlcul dels esforços interns en un pont, pel métode matricial
Prob 5. Determinació de les accions sobre una nau industrial

--- LABORATORIS ---
Lab 1. Estudi experimental de elements estructurals sotmesos a vinclament o torsió
Lab 2. Projecte de diseny de l'estructura de suport de la catenària del TRAM, mijançant gelosies articulades
Lab 3. Aplicació per al càlcul matricial d'estructures. Part I: Implementació d'un programari informàtic
Lab 4. Aplicació per al càlcul matricial d'estructures. Part II: Diseny d'un pòrtic pla per a complir amb l'estat límit de servei, aplicant el càlcul matricial i simetries
Lab 5. Determinació de les accions d'una nau industrial i el seu predimensionament mijançant CYPE

La primera sessió es realitzará al laboratori docent i la resta al aula informàtica