Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC06 - Coneixements sobre els fonaments d’automatismes i mètodes de control.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de càlcul del comportament de sistemes, d’identificació experimental i de disseny de controladors, de forma analítica i amb l’ajuda d’ordinador.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de l’automàtica que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CC06 - Ser capaç d’identificar un model d’un sistema continu lineal a partir de dades experimentals, per mitjà d’ordinador.

CC06 - Ser capaç de modelar sistemes seqüencials senzills i obtindre l’algoritme per al seu control automàtic per mitjà de dispositiu programable.

CC06 - Ser capaç de dissenyar un controlador PID per a un procés, per a complir les especificacions de funcionament requerides, analíticament i per mitjà d’ordinador.

CC06 - Ser capaç de calcular l’evolució amb el temps de sistemes dinàmics lineals continus a partir del seu model matemàtic i caracteritzar el seu comportament en el temps i en la freqüència, de forma analítica i per mitjà d’ordinador.