Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB06 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa, Organització i gestió d’empreses.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

CG03 - Redactar un informe sobre l’anàlisi d’una empresa concreta i presentar oralment els aspectes rellevants d’aquest.

CG02 - Buscar i analitzar informació procedent de diverses fonts relacionades amb el món empresarial aplicades a situacions concretes empresarials .

CB06 - Valorar el significat i la importància que l’administració de l’empresa té com a forma de coordinar els esforços que s'hi realitzen per a mantenir i millorar la seua competitivitat.

CB06 - Explicar com els diferents factors de l’entorn afecten l’activitat empresarial.

CB06 - Descriure les característiques del govern de l’empresa segons la forma jurídica d’aquesta.

CB06 - Descriure la planificació, l’organització, la direcció de recursos humans i el control com a funcions del procés d’administració i valorar la seua contribució en l’administració i gestió d’una empresa.

CB06 - Definir les variables per a la direcció dels recursos humans d’una organització.

CB06 - Aplicar els coneixements bàsics per al disseny organitzatiu de l’empresa.

CB06 - Analitzar la naturalesa sistèmica de l’empresa i explicar les principals dimensions dels subsistemes funcionals: de producció, financer, d’inversió, comercial, recursos humans i de direcció.