Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics. - LliÇo magistral.

Les classes teòriques s'impartiran amb la metodologia presencial de classes magistrals, en les quals es possibilitarà i estimularà al màxim la interacció i participació de l'alumnat. Les classes tindran el suport de mitjans audiovisuals. El material utilitzat a classe pel professorat estarà disponible en l'aula virtual de l'assignatura. S'anima l'alumnat a aprofundir en els coneixements adquirits en classe mitjançant la utilització de la bibliografia i el programari recomanat.

Les classes de problemes són un punt fonamental per al correcte compliment dels objectius de l'assignatura. En aquestes, l'alumnat ha de resoldre casos pràctics prèviament seleccionats, i discutits en teoria. L'aprenentatge preveu tant la introducció i manipulació de dades, com l'ús de les principals facilitats que ofereix aquest programa per a l'anàlisi. Les pràctiques es realitzaran individualment.

Ensenyaments pràctics

Atès el caràcter de l'assignatura, disposar de sessions de laboratori en aules d'Informàtica, permet iniciar l'alumnat en el maneig de programari especialitzat i alhora plantejar i resoldre supòsits pràctics sense necessitat d'"entretindre's" en la part de càlcul. Això permet comprendre millor les diferents tècniques, i centrar-se en l'elecció dels procediments necessaris per a abordar cada supòsit pràctic i en l'anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts.

Programar 10 hores de treball presencial de l'alumnat, respon a programar cinc sessions de laboratori de dues hores de durada cada una. En principi correspondria una sessió per cada un dels descriptors detallats en el bloc de continguts.