Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

 

a) Per superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir almenys un 43% de la qualificació màxima de cada un dels tipus de prova que apareix en l'apartat 10.1 (avaluació contínua i examen) i que la suma d'ambdues sigui igual o superior a 5En cas de no arribar al 43% de la nota màxima en alguna de les parts, els serà posat de nota final la suma de les dues amb un màxim de 4.5

 b ) Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria de l'assignatura si es presenta a l'examen final de teoria i problemes.


A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL CURS:

  • Per a l'avaluació contínua ( 30% de la nota ) es realitzaran, en les sessions pràctiques d'ordinador,  algun examen utilitzant el programa estadístic vist en les pràctiques.
  • L'examen que val el 70 % de la nota es realitzarà en la data que apareix en el LLEU de convocatòria oficial. En aquest examen l'alumnat ha de resoldre diferents qüestions teòriques i/o pràctiques i diversos problemes similars als realitzats durante el curs.
  • La nota de la part aprovada en la primera convocatòria (examen de pràctiques o examen de teoria i problemes) es guardarà per a la segona convocatòria (NO es guardarà per a un nou curs).


A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL CURS: en la data publicada en el LLEU per a aquesta convocatòria, es faran l'examen d'avaluació contínua (interpretació d'instruccions i resultats del programa estadístic vist en les pràctiques, en paper -sense ordinador-), amb un pes del 30%,  i/o l'examen de teoria i problemes, amb un pes del 70%.

A la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis, es realitzarà el mateix tipus d'examen que a la segona convocatoria: examen d'avaluació contínua (interpretació d'instruccions i resultats del programa estadístic vist en les pràctiques, en paper -sense ordinador-) amb un pes del 30%, i l'examen de teoria i problemes, amb un pes del 70%.