Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

 

En les Ensenyaments teòrics  s'emprarà la metodologia de la lliçó magistral parala presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com exemples que permeten aclarir la part teòrica. Es treballarà en la resolució d'exercicis i problemes relacionats amb l'aplicació dels conceptes teòrics adquirits.

 

Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en la aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria, tant per a adquirir les tècniques matemàtiques exposades  com les seues aplicacions a problemes el plantejament dels quals procedeix d'altres matèries relacionades. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes  plantejats en uns fulls de problemes que estan a la disposició de l'estudiant a l'Aula Virtual.

 

Tant en els ensenyaments teòrics com en els ensenyaments pràctics hi ha una part de treball personal no presencial en el qual es proposa a l'estudiant  la resolució de problemes i qüestions relacionades amb la teoria i que després es resolen en classe, aclarint els dubtes que els puguen sorgir en realitzar aquest treball de forma autònoma.

 

Finalment, en els ensenyaments pràctics (laboratori) s'introdueix un programari de càlcul simbòlic que facilita la resolució d'exercicis i problemes per als quals es necessiten  certs  algorismes. Això es realitzarà mitjançant treball de laboratori, ja que permet estudiar la part numèrica de l'assignatura que requereix l'ús de l'ordinador.