Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CB01, CG06 - Ser capaç d’implementar mètodes numèrics relacionats amb el càlcul diferencial i integral i de comparar aquests mètodes aproximatius amb els mètodes analítics o exactes.

CB01, CG06 - Ser capaç de treballar amb les funcions bàsiques de l’enginyeria i, més generalment, amb qualsevol ferramenta bàsica de les matemàtiques.

CB01, CG06 - Ser capaç de calcular primitives de funcions elementals i de resoldre exercicis basats en la integració de funcions, com, per exemple, el càlcul d’àrees i volums.

CB01, CG06 - Ser capaç de calcular derivades i derivades parcials, i de resoldre problemes l’eina principal del qual siga la derivació.

CB01, CG06 - Saber operar amb nombres reals i complexos, i comprendre la necessitat de la introducció dels números complexos.