Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades en o fora de l'horari de classe, respectivament.

 

En els ensenyaments teòrics  s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com exemples que permetran aclarir la part teòrica. Es treballarà en la resolució d'exercicis i problemes relacionats amb l'aplicació dels conceptes teòrics adquirits.

 

Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria, tant per a adquirir les tècniques matemàtiques exposades, com les seues aplicacions a problemes el plantejament dels quals procedeix d'altres matèries relacionades. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes  plantejats en uns fulls de problemes que estan a la disposició de l'estudiantat en l'Aula Virtual.

 

Tant en els ensenyaments teòrics com en els ensenyaments pràctics hi ha una part de treball personal no presencial en el qual es proposa a l'estudiantat  la resolució de problemes i qüestions relacionades amb la teoria i que després es resolen en classe, s'hi aclareixen els dubtes que els puguen sorgir en realitzar aquest treball de manera autònoma.

 

Finalment, en els ensenyaments pràctics (laboratori) s'introdueix un programari de càlcul simbòlic que facilita la resolució d'exercicis i problemes pels quals es necessiten certs  algorismes. Això es realitzarà mitjançant  treball de laboratori, ja que permet estudiar la part numèrica de l'assignatura que requereix l'ús de l'ordinador.