Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc temàtic 1.  INTRODUCCIÓ A LA SEGURETAT E HIGIENE INDUSTRIAL.

Tema1.Introducció. Normativa.

Definicions. Normativa bàsica. Llei de prevenció de riscos laborals. Responsabilitats legals.

Tema 2. Gestió de la prevenció de riscos.

Introducció. Sistema de gestió de riscos laborals: estructura organitzativa e instruccions. Risc d’accidents greus: Les Directives SEVESO. Sèrie de normes OHSAS 18000.

Bloc temàtic 2.  SEGURETAT INDUSTRIAL.

Tema 3. Tècniques generals de seguretat.

Introducció. Tècniques analítiques de seguretat. Tècniques a priori i tècniques a posteriori. Tècniques operatives de seguretat: senyalització, seguretat en màquines, EPIs.

Tema 4.  Tècniques específiques de seguretat en la indústria química.

Introducció. La prevenció del risc químic. Accidents greus en la industria química: incendis, explosions i fuites. Mètode Pròbit.

Bloc temàtic 3.  HIGIENE INDUSTRIAL

Tema 5. Introducció a la higiene del treball.

Metodologia. Classificació dels agents contaminants. Criteris ambientals de valoració. Definició de TLV's. Metodologies en higiene industrial: clàssica i de minimització de l’exposició.

Tema 6. Contaminants químics.

Introducció. Efectes. Medició. Criteris d’avaluació. Protecció: ventilació general, extracció localitzada i proteccions individuals.

Tema 7. Contaminants físics: Soroll.

Introducció: acústica. Efectes sobre la salut. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Protecció col·lectiva (condicionament i aïllament acústic) i individual.

Tema 9. Contaminants físics: Calor.

Introducció: balanç d’energia al cos humà. Variables en un ambient tèrmic. Efectes sobre la salut. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.

Tema 10. Contaminants físics: Radiacions.

Introducció: radiacions ionitzants i no ionitzants, fonts naturals i artificials. Efectes. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.

Tema 11. Contaminants físics: Vibracions.

Introducció: principis físics, fonts i tipus (parcial o global). Efectes fisiològics. Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.

Tema 12. Contaminants biològics.

Introducció: riscos biològics, agents biològics mes importants. Efectes sobre la salut.  Sistemes de mesura. Criteris de valoració. Proteccions col·lectives i individuals.