Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ.

1.              Antecedents.

2.              La industria química i el medi ambient.

3.              Contaminació antropogènica.

4.              Breu introducció a la legislació ambiental.

5.              Legislació derivada de les Directives IPPC y DEI.

 

TEMA 2. CONSUM ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2

1.              Introducció

2.              Càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEI).

3.              La cogeneració en la indústria.

        4.         Conceptes bàsics de combustió.

 

TEMA 3. EMISSIONS INDUSTRIALS A L’ATMOSFERA.

1.              Introducció.

2.              Caracterització d’emissions atmosfèriques

3.              Depuració de contaminants en fase sòlida: cambres de sedimentació, ciclons, filtres de manegues, precipitadors electrostàtics, equips via humida.

4.              Depuració de contaminants en fase gasosa. Condensació. Incineració o combustió auxiliar. Absorció. Adsorció. Aplicacions: depuració de COVs, contaminants àcids, NOx y CO2.

5.              Càlcul de dispersió de contaminants.

 

TEMA 4. CONTAMINACIÓN HÍDRICA

1.              Caracterització d’aigües industrials, Característiques físiques, químiques i biològiques.

2.              Tractaments de depuració d’aigües.

3.              Tractaments físics: Homogeneïtzació. Mesclat. Sedimentació. Aireació. Filtració. Bescanvi iònic. Tecnologia de membranes

4.              Tractaments químics: Coagulació-floculació. Neutralització. Precipitació. Reducció-Oxidació. Desinfecció

5.              Tractaments biològics: Introducció. Classificació dels tractaments biològics. Tecnologies blanes. Processos convencionals. Estudi de detall del procés de fangs actius

 

 TEMA 5. RESIDUS INDUSTRIALS I SÒLS CONTAMINATS

1.              Introducció

2.              Tractament de residus: Tractaments fisicoquímics. Inertització. Incineració. Abocament de residus industrials

3.              Tractament de sòls contaminats: Caracterització de sòls contaminats. Tècniques de tractament de sòls contaminats. Tècniques d’aïllament. Tècniques de remediació de sòls.

 

TEMA 6. GESTIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL

1.              Introducció

2.              Anàlisi de cicle de vida

3.              Ferramentes voluntàries:sistemes d'ecoetiquetatge i d'ecodisseny. Sistemes de gestió ambiental