Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

CG08 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

CG08 - Poder analitzar i argumentar els decisions preses en els sistemes de prevenció i correcció de la contaminació.

CG07 - Ser capaç d’integrar-se en equips per a analitzar i resoldre els problemes mediambientals que apareixen en l’entorn industrial.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de disseny d’equips destinats a la prevenció i correcció de la contaminació industrial.

CG01 - Poder analitzar la informació referent els diferents sistemes i eines de gestió mediambiental.

CC10 - Ser capaç d’aplicar sistemes de gestió mediambiental a processos industrials de la indústria química.

CC10 - Ser capaç d’aplicar les operacions bàsiques de l’enginyeria química per a la resolució de problemes de contaminació industrial.

CC10 - Saber diferenciar diferents tipus de contaminació i avaluar el seu impacte ambiental.