Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1022 - Transferència de Matèria i Operacions de Separació I

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA. LA LLEI DE FICK I LA DIFUSIVITAT.

1. CONCENTRACIÓ, VELOCITAT I DENSITAT DE FLUX DE MATÈRIA.

2. LA LLEI DE FICK DE LA DIFUSIÓ.

3. DIFUSIVITAT.

 

TEMA 2. DISTRIBUCIONS DE CONCENTRACIÓ EN L'INTERIOR DE MITJANS ESTÀTICS I EN EL SI DE FASES FLUIDES.

1. CONSIDERACIONS GENERALS. BALANÇOS DE MATÈRIA I CONDICIONS DE CONTORN I LÍMIT.

2. TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA EN EL SI D'UNA FASE SENSE REACCIÓ QUÍMICA.

 

TEMA 3. COEFICIENTS INDIVIDUALS  I GLOBALS DE MATÈRIA.

1. COEFICIENST INDIVIDUALS DE TRANSPORT DE MATÈRIA. DETERMINACIÓ I ESTIMACIÓ.

2. COEFICIENTS GLOBALS DE MATÈRIA.

3. TRANSPORT MOLECULAR MULTIDIRECCIONAL DE PROPIETAT.

 

TEMA 4 . OPERACIONS UNITÀRIES DE TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA: OPERACIONS DE SEPARACIÓ.

1. INTRODUCCIÓ.

2. TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA ENTRE FASES:

2.1. Equilibri i transferència.
2.2. Requisits per a la transferència de matèria entre fases.
2.3. Contacte continu i contacte intermitent entre fases.

3. CLASSIFICACIÓ DE LES OPERACIONS UNITÀRIES DE TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA.

4. DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS OPERACIONS DE SEPARACIÓ.

4.1. Absorció-desabsorció
4.2. Interacció gas-líquid.
4.3. Rectificació.
4.4. Extracció en fase líquida.
4.5. Cristal·lització.
4.6. Adsorció-desadsorció (sòl.-líq.)
4.7. Extracció sòlid-líquid.
4.8. Adsorció-desadsorció (sòl.-gas)
4.9. Assecat.
4.10. Liofilització.

5. ALTRES OPERACIONS UNITÀRIES BASADES EN LA TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA:  OPERACIONS DE SEPARACIÓ PER MEMBRANES.

5.1 Difusió gasosa
5.2 Diàlisi
5.3 Electrodiàlisi
5.4 Òsmosi inversa.
5.5 Ultrafiltració.

6. SELECCIÓ DE L'OPERACIÓ UNITÀRIA MÉS ADEQUADA PER A UNA SEPARACIÓ.

7. EL FENOMEN DE TRANSMISSIÓ DE CALOR EN TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA.

8. OBTENCIÓ DE LES EQUACIONS DE DISSENY.

8.1. Balanços de matèria i energia.
8.2. Condicions de contorn: relacions d'equilibri.
8.3. Equacions de velocitat.


TEMA 5. EQUIP PER A LES OPERACIONS DE TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA.

a) OPERACIONS GAS-LÍQUID.

i) Fase gas dispersa

1. Vasos agitats.
2. Torres de plats de campana.
3. Torres de pisos perforats.
4. Pisos "graella".

ii) Fase líquida dispersa.

1. Torretes.
2. Torres de parets mullades.
3. Torres i càmeres de polvorització.
4. Torres amb envans.
5. Torres de farciment.

b) EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID.

1. Flux en contracorrent produït per gravetat.

1.1. Dispersió produïda per gravetat.
1.2. Dispersió produïda per pulsacions.
1.3. Dispersió produïda per agitació mecànica.

2. Flux en contracorrent produït per força centrífuga.


TEMA 6. EQUILIBRI EN DESTIL·LACIÓ PER A MESCLES BINÀRIES.

1. INTRODUCCIÓ

2. MESCLES IMMISCIBLES.

2.1. Procés d'ebullició
2.2. Procés de condensació.
2.3. Diagrama temperatura-composició.
2.4. Aplicacions industrials.

3. MESCLES COMPLETAMENT MISCIBLES.

3.1. Mescles normals.
3.2. Mescles azeotròpiques.

4. MESCLES PARCIALMENT MISCIBLES.

5. CÀLCUL TERMODINÀMIC DE L'EQUILIBRI.

5.1. Concepte de volatilitat absoluta i relativa.
5.2. Influència de la volatilitat relativa sobre l'equilibri.
5.3. Càlcul de l'equilibri amb ajuda de la volatilitat.
5.4. Càlcul analític de les temperatures d'ebullició o condensació.
5.5. Raó o relació d'equilibri.
 

TEMA 7. MÈTODES UTILITZATS EN DESTIL·LACIÓ.

1. DESTIL·LACIÓ SIMPLE OBERTA DIFERENCIAL.

2. DESTIL·LACIÓ SIMPLE CONTÍNUA.

3. DESTIL·LACIÓ D'EQUILIBRI O SOBTADA.

4. DESTIL·LACIÓ AMB CONDENSACIÓ PARCIAL.

5. RECTIFICACIÓ.

6. DESTIL·LACIÓ AMB ARROSSEGAMENT DE VAPOR.


TEMA 8 . RECTIFICACIÓ CONTÍNUA DE MESCLES BINÀRIES EN COLUMNES DE PISOS.

1. NOMENCLATURA.

2. DEDUCCIÓ DE LES EQUACIONS FONAMENTALS.

2.1. Balanços de matèria i energia.
2.2. Criteris per a establir la posició òptima del pis d'alimentació.

3. CÀLCUL DE COLUMNES DE PISOS.

3.1. Mètode de Sorel.
3.2. Mètode de Sorel-Lewis.
3.3. Mètode de McCabe-Thiele.
 

TEMA 9 . RECTIFICACIÓ CONTÍNUA DE MESCLES BINÀRIES EN COLUMNES DE FARCIMENT.

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS.
2. DISSENY DE COLUMNES DE FARCIMENT.

2.1. Mètode de Peters.
2.2. Mètode de Chilton i Colburn.