Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció i conceptes bàsics

Objecte de la termodinàmica
Sistemes termodinàmics
Variables i funcions d'estat
Estat d'equilibri termodinàmic
Processos termodinàmics
Sistemes d'unitats
Temperatura. Escales
Calors específiques

2. Primer principi: energia interna

Intercanvi d'energia com calor i treball
Energia microscòpica i energia macroscópica
Transferència d'energia en sistemes oberts
Formulació del primer principi en sistemes tancats
Entalpia
Balanç d'energia en sistemes oberts
Dispositius de flux estacionari en enginyeria: aplicacions

3. Propietats de substàncies pures

Concepte de fase
Transicions de fase de substàncies pures
Diagrames de fase. Equació de Clapeyron
Taules de propietats
Gasos ideals:
Equació d'estat
Transformacions isotermes i adiabátiques
Energia interna, entalpia i calors específiques
Gasos reals:
Factor de compressibilitat: diagrama generalitzat
Equacions tèrmiques d'estat
Fugacitat


4. Segon principi. Entropia

Irreversibilitat en la naturalesa
Enunciats de Kelvin-Planck i de Clausius: L'equivalència.
Teorema de Carnot
Cicle de Carnot en un gas ideal
Producció d'entropia en sistemes aïllats
Desigualtat de Clausius. Entropia
Equació fonamental de la termodinàmica
Potencials termodinàmics: significat
Càlcul de variacions d'entropia


5. Sistemes multicomponents

Magnituds molars parcials
Potencial químic
Dissolucions ideals
Funcions de barreja
Lleis de Raoult i Henry
Propietats coligatives
Dissolucions reals. Coeficients d'activitat


6. Equilibri químic

Grau d'avanç d'una reacció química
Condició general d'equilibri químic
La constant d'equilibri
Isòbara de Van’t Hoff
Equilibri químic d'una barreja de gasos
Equilibri químic de dissolucions
Càlcul de l'entalpia lliure estàndard ΔG0

El principi de Le Chatelier


7. Equilibri de fases

Condicions d'equilibri d'un sistema heterogeni
Regla de les fases de Gibbs
Teorema de Duhem
Equilibri líquid-vapor
Equilibri líquid-sòlid. Punt eutèctic