Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1040 - Psicogerontologia

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: QÜESTIONS GENERALS I DEMOGRÀFIQUES

1.1. Concepte nocions de gerontologia, geriatria i envelliment.

1.2. Demografia. L'envelliment de la població. Piràmides de població. Altres mesures demogràfiques.

1.3. Qualitat de vida i envelliment positiu. Factors relacionats. Esperança de vida.

1.4. Envelliment saludable

1.5. L'opinió pública i els temes d'avis. Falses concepcions sobre la vellesa i estereotips.

TEMA 2: CONCEPTUALITZACIÓ I APROXIMACIÓ HISTÒRICA

2.1. Visió crítica del deteriorament. La senectut com a procés enfront de la senectut com a estat. Envelliment i vellesa. Pèrdues i guanys. L'edat. Perspectiva multidisciplinària.

2.2. Teories no específiques i específiques sobre l'envelliment.

2.3. Mètodes d'investigació: Estudis transversals, longitudinals i seqüencials.

2.4. Història de la gerontologia

TEMA 3: CANVIS NEUROANATÒMICS I NEUROFISIOLÒGICS

3.1. Teories sobre l'envelliment: teories moleculars, cel·lulars i de sistemes.

3.2. Degeneració i mort cel·lular: canvis microscòpics, toxicitat i oxidació.

3.3. Envelliment del sistema nerviós: canvis estructurals i bioquímics.

3.4. Envelliment del sistema nerviós: canvis funcionals.

3.5. Envelliment i demència: demències corticals, subcorticals i altres tipus de demència.

3.6. Altres patologies en l'envelliment. DECAE i AMAE. Síndrome confusional (delírium).

TEMA 4: CANVIS COGNITIUS I LA INTERVENCIÓ: INTEL·LIGÈNCIA, ATENCIÓ, MEMÒRIA, APRENENTATGE I COMUNICACIÓ. ENTRENAMENT I INTERVENCIONS COGNITIVES

4.1. Introducció. Perspectiva del processament de la informació. Hipòtesis generals explicatives de deteriorament.

4.2. Atenció i canvis atribuïts a l'edat.

4.3. Aprenentatge. Adquisició d'habilitats.

4.4. Memòria. Perspectives teòriques i metodològiques. Avaluació de la memòria en gent gran. Intervenció en problemes de memòria.

4.5. Intel·ligència i saviesa. Noves concepcions.

4.6. Programes d'entrenament en comunicació i habilitats socials.

TEMA 5: DETERIORAMENT I DEMÈNCIES

5.1. Deteriorament cognitiu: conceptes relacionats: plasticitat cognitiva, reserva cognitiva i potencial d'aprenentatge.

5.3. Envelliment i demència: demències corticals, subcorticals i altres tipus de demència.

5.2. Altres patologies en l'envelliment. DECAE i AMAE. Síndrome confusional (delírium).

5.4. Intervenció cognitiva de la demència: programes d'estimulació cognitiva.

5.5. Implicació de la família en el procés d'intervenció.

TEMA 6: CANVIS FÍSICS I FUNCIONALS

6.1. Activitats de la vida diària. Autonomia i dependència. Dimensions en ABVDAIVD i AAVD. Expectatives en limitacions autònomes. Intervenció en AVD. Variables personals associades.

6.2. Trastorns de la marxa. Patró d'envelliment. Caigudes: causes i prevenció de riscos. Intervenció.

6.3. Trastorns de la micció. Formes de presentació. Causes. Conseqüències. Intervenció.

6.4. Trastorns del son. Patrons de son-vigília. Causes. Intervenció.

6.5. Canvis sensorials. Visió. Audició.

6.6. Utilització de fàrmacs en edats avançades.

TEMA 7: CANVIS EN LA PERSONALITAT

7.1. Models d'estadis. Característiques.

7.2. Estudis clàssics i metodologies d'accés a la personalitat dels avis i àvies. Estudis específics.

7.3. Altres característiques. Afrontament d'estrès. Locus de control. Autoestima i felicitat.

7.4. Benestar psicològic i subjectiu: satisfacció amb la vida i felicitat.

TEMA 8: LES RELACIONS INTERPERSONALS I FAMILIARS

8.1. Família: Introducció. Canvis demogràfics en la família. Niu buit.

8.1.1. Relacions de parella. Satisfacció conjugal. Models. Factors d'influència.

8.1.2. Viduïtat i pèrdua. Factors moduladors. Intervenció.

8.1.3. Sexualitat. Canvis en la resposta sexual. Satisfacció.

8.1.4. Relacions amb fills. Efectes intergeneracionals.

8.1.5. Suport familiar a l'avi o àvia dependent. Suport a les famílies i als cuidadors o cuidadores principals.

8.2. Jubilació. El temps lliure.

8.3. Les amistats a l'ancianitat

8.4. Programes de promoció de l'envelliment actiu.

TEMA 9: L'AFRONTAMENT DE LA PRÒPIA MALALTIA I LA MORT

9.1. Introducció. Pensaments al voltant de la mort.

9.2. L'experiència de morir. Kübler-Ross: estadis de la mort.

9.3. Intervenció institucional. Teràpia individual.

TEMA 10: SERVEIS SOCIALS PER ALS ANCIANS. INSTITUCIONALITZACIÓ I DEPENDÈNCIA

10.1. Recursos. De temps lliure. Preventius. Permanència en domicili. Sociosanitaris. Dependència.

10.2. La institucionalització en els ancians.

10.3. L'avaluació d'ambients. Les relacions persona-ambient en l'envelliment.

10.4. Mesures jurídiques: incapacitat i internament.

10.5. Plans d'actuació. Pla gerontològic. Indicadors assistencials. Altres plans d'actuació.